تاریخ و ساعت امروز

1398/مرداد/31 9:14:15
  • ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

کاربرد عملی نقاط جفت

كد كالا: diyanat20
قیمت: 90,000 تومان

طب سوزنی

امتياز اين محصول
0 امتياز

یکی از سه عامل مهمی که بر درمان طب سوزنی تأثیر می گذارد نقاط طب سوزنی است. بنابراین، متخصصین طب سوزنی در طول تاریخ همواره نسبت به نقاط طب سوزنی توجه نشان داده اند. برای یک متخصص طب سوزنی، مطالعه و تحقیق یک مهارت اساسی است. علاوه بر مکان و عملکرد هرکدام از نقاط طب سوزنی، ترکیب و مطابقت این نقاط نیز در کارکرد بالینی دخیل هستند.  محل های سوزنگذاری دوگانه از زمان طب کلاسیک داخلی امپراتور زرد مورد مطالعه قرار گرفته اند و از آن زمان به بعد تجریبات زیادی در این زمینه به دست آمده است. در سال 1986 میلادی آقای لو جینگ شان بود که از اصطلاح محل های سوزنگذاری دوگانه استفاده و نظریه آن را خلاصه کرد. بدون شک نه تنها تعالی از یک نقطه، بلکه تشخیص محل های سوزنگذاری دوگانه نیز مبنای مطالعه این روش و قوانین ترکیب و مطابقت نقاط طب سوزنی است.

این کتاب شامل دو فصل می شود: بخش اول مروری بر نظریه محل های سوزنگذاری دوگانه است که خاستگاه، اصول و قواعد، مبنا و مطالعه نوین نظریه را مورد بررسی قرار می دهد. بخش دوم به 46 بیماری مختلف می پردازد که از طریق 148 نقطه سوزنگذاری دوگانه درمان می شوند. بعضی از آنها تجربیات متخصصین طب سوزنی در گذشته یا حال حاضر هستند، ولی بسیاری از آنها تجربیات ما همراه با مهارت مانیپولاسیون است. به منظور یادگیری آسان این نقاط 148 شکل در متن نمایش داده شده است.

هدف ما سبک نوشتاری مختصر و کاربردی بوده و آگاهی خواننده و کمک به او خواست و انتظار ماست.

برچسب محصول